Zmluva č. 42/2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:42/2002
Dodávateľ:Datalan a.s., Bratislava, Galvaniho
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka hardvéru a softvéru
Zmluvne dohodnutá čiastka:57 352,64
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:57 352,64
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Objednávateľ:Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, Jána Švermu

Prílohy