Zmluva č. 33/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:33/2004
Dodávateľ:Datalan a.s., Bratislava, Galvaniho
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Záložný systém
Zmluvne dohodnutá čiastka:93 981,01
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:93 981,01
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Objednávateľ:Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, Jána Švermu

Prílohy