Zmluva č. 30/2001

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:30/2001
Dodávateľ:Datalan a.s., Bratislava, Galvaniho
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka výpočtovej techniky
Zmluvne dohodnutá čiastka:50 777,61
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:50 777,61
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Objednávateľ:Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, Jána Švermu

Prílohy