Zmluva č. 29/2000

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:29/2000
Dodávateľ:Apis s.r.o., B. Bystrica, Zvolenská cesta
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka dochádzkového systému
Zmluvne dohodnutá čiastka:18 913,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:18 913,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Objednávateľ:Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, Jána Švermu

Prílohy