Zmluva č. 28/2000

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:28/2000
Dodávateľ:Datalan a.s., Bratislava, Galvaniho
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka tenkého klienta
Zmluvne dohodnutá čiastka:172 405,78
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:172 405,78
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Objednávateľ:Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, Jána Švermu

Prílohy