Zmluva č. 15/2001

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:15/2001
Dodávateľ:Občianske stavby spol. s.r.o., B. Bystrica, Stavebná
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oplotenie a úprava pozemku
Zmluvne dohodnutá čiastka:29 777,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:29 777,32
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Objednávateľ:Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, Jána Švermu

Prílohy