Zmluva č. 12/2001

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:12/2001
Dodávateľ:Datalan a.s., Bratislava, Galvaniho
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka výpočtovej techmiky
Zmluvne dohodnutá čiastka:20 157,04
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:20 157,04
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Objednávateľ:Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, Jána Švermu

Prílohy