Zmluva č. 11/2001

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/2001
Dodávateľ:Tempest s.r.o., Bratislava, Hanulova
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka servera
Zmluvne dohodnutá čiastka:138 408,69
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:138 408,69
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Objednávateľ:Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, Jána Švermu

Prílohy