Zmluva č. 11226009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11226009
Dodávateľ:3D spol. s r.o., Lombardiniho 22/A, 831 03 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - Automat na overovanie analyzátorov alkoholu v dychu a vybudovanie rozvodov plynov
Zmluvne dohodnutá čiastka:134 669,92
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:134 669,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v €.

Prílohy