Zmluva č. 01010009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:01010009
Dodávateľ:ARS IURIS Slovakia, spol. s r.o., Palisády 36, 811 06 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 900,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 900,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v €.

Prílohy