Zmluva č. 02923009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02923009
Dodávateľ:Sensus Metering Systems, a.s., Stará Turá
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - Skúšobné zariadenie pre skúšky trvanlivosti vodomerov
Zmluvne dohodnutá čiastka:57 477,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:57 477,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Cena je uvedená v €

Prílohy