Zmluva č. 02270008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02270008
Dodávateľ:TECHNISERV, spol. s r.o., Nobelova 4, 831 02 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 934/2008 - SMU - stavebné úpravy 4 miestností na 3 poschodí v objekte "A"
Zmluvne dohodnutá čiastka:468 137,23
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:113 176,00
Celková dohodnutá čiastka:581 313,23
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy