Zmluva č. 06170006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:06170006
Dodávateľ:Ing. Petr Šimeček - RDS, Hlinecká 63, Týn nad Vltavou, ČR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - WinELD systém osobných dozimetrov
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 335 032,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 335 032,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy