Zmluva č. 04870006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04870006
Dodávateľ:Amtest-TM, spol. s r.o., Košíky 40, 687 04 Traplice, ČR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - Presný kapacitný most
Zmluvne dohodnutá čiastka:33 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Cena je uvedená v USD

Prílohy