Zmluva č. 06870205

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:06870205
Dodávateľ:Pragolab, spol. s r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 3011/2005 - Spektrorádiometer-kamera na meranie jasu, farby a spektra optických zdrojov
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 362 193,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 362 193,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách

Prílohy