Zmluva č. 04870205

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04870205
Dodávateľ:Tectra, spol. s r.o., Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 050826/1/Z - Oprava vysokoteplotnej trojzónovej pece HART SCIENTIFIC, model 9116
Zmluvne dohodnutá čiastka:528 625,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:528 625,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy