Zmluva č. 04470205

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04470205
Dodávateľ:Amtest-TM, spol. s r.o., Košíky 40, 687 04 Traplice, ČR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - 10 Volt Voltage Standard Chip firmy Hypres
Zmluvne dohodnutá čiastka:32 950,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:32 950,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v USD.

Prílohy