Zmluva č. 00170205

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:00170205
Dodávateľ:CANBERRA-PACKARD, spol. s r.o., Bytčická 72, 010 01 Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. CPSK- 428-2004 - Univerzálny dozimeter UNIDOS T10002 s príslušenstvom
Zmluvne dohodnutá čiastka:549 229,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:549 229,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy