Zmluva č. 11670204

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11670204
Dodávateľ:Ing. Pavol Hajdók - PLYNOREGULA, Rákocziho č. 15, 077 01 Kráľovský Chlmec
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - Gravimetrický etalón hustoty plynov
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 547 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 547 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy