Zmluva č. 02290004-1

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02290004-1
Dodávateľ:BLOCK, spol. s r.o., Mostná 72, 949 01 Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. SMÚBA/DO1/BKSK/01 -navýšenie rozsahu prác
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 001 552,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 001 552,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách

Prílohy