Zmluva č. 07770203

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:07770203
Dodávateľ:APOLLOPROJEKT, spol. s r.o., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 15/03/AP-D - "Skúšobné zariadenie na skúšky meradiel a meracích zostáv na technické kvapaliny"
Zmluvne dohodnutá čiastka:594 360,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:594 360,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v sloveských korunách.

Prílohy