Zmluva č. 06870203

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:06870203
Dodávateľ:Amtest-TM, spol. s r.o., Košíky 40, 687 04 Traplice, ČR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - "Kompenzátor rovnosmerného prúdu - automatický potenciometer MIL model 8000A"
Zmluvne dohodnutá čiastka:39 200,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:39 200,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v EUR

Prílohy