Zmluva č. 06770203

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:06770203
Dodávateľ:ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o., Jilemnického 2/53, 911 00 Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 030818A - Odporový delič napätia - 1 ks Fluke 752A Referenčný delič
Zmluvne dohodnutá čiastka:948 150,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:948 150,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy