Zmluva č. 04770202

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04770202
Dodávateľ:ASI KOŠICE, spol. s r.o., Letná 45, 041 91 Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 2002/US-PMVO/01 - súprava optických detektorov, súprava optických filtrov, optické polohovače
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 095 167,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 095 167,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy