Zmluva č. 04070202

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04070202
Dodávateľ:TH&L Systems, s.r.o., Ruská 783/110,100 00 Praha 10, ČR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. THL70/2002 - laboratórne vybavenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:27 941,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:27 941,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v GBP

Prílohy