Zmluva č. 05070202

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:05070202
Dodávateľ:Mettler Toledo, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 12/2002-ST - dodávka oscilačného hustomera DE 51 Mettler-Toledo s riadiacim počítačom NOTEBOOK
Zmluvne dohodnutá čiastka:732 646,20
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:732 646,20
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy