Zmluva č. 03770202

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:03770202
Dodávateľ:TH&L Systems, s.r.o., Ruská 783/110,100 00 Praha 10, ČR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. THL71/2002 - striedavý RLC most Wayne Kerr 6440A
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 959,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 959,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v GBP.

Prílohy