Zmluva č. 04132001-1

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04132001-1
Dodávateľ:Slovakia Security, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 1 - Smernice pre výkon súkromnej bezpečnostnej služby, vykonávanej na základe uzatvorenej zmluvy v objekte SMU zo dňa 17.7. 2011
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Prílohy