Zmluva č. 03831300-3

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:03831300-3
Dodávateľ:M.T.T., spol. s r.o., Ivánska cesta č. 23, 821 04 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 91/2000
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Prílohy