Zmluva č. 04625000-1

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04625000-1
Dodávateľ:B&K, spol. s r., Hlavatého 3, 811 03 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 002/28/10 - rozšírenie kalibračného systému na kalibráciu filtrov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Prílohy