Zmluva č. 04831400

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04831400
Dodávateľ:Mettler Toledo, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. 10/2000 - zariadenie na meranie hustoty vzduchu Klimet A30
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 537 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 537 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy