Zmluva č. 05031400

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:05031400
Dodávateľ:S&T Slovakia, s.r.o., Polianky 5, 844 04 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. SKTMOZ062/2000 - dodávka laserového meracieho systému
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 030 166,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 030 166,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 030 166,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedenáv slovenských korunách

Prílohy