Zmluva č. 176/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:176/2010
Dodávateľ:Táňa Červenková, Bratislava, Lachanova 30
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - dodávka kopírovacieho papiera 90g/m2 a obálok C5 - DVR, D, DVR - OD pre Katastrálny úrad v Žiline.
Zmluvne dohodnutá čiastka:30 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:30 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy