Zmluva č. 024/4.2MP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:024/4.2MP/2009
Dodávateľ:ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Rozšírenie kapacity existujúcej technológie nana zhodnocovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení"
Zmluvne dohodnutá čiastka:817 533,03
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prílohy