Zmluva č. 013/3.2MP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:013/3.2MP/2009
Dodávateľ:Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 090 490,02
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prílohy