Zmluva č. 14/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/2008
Dodávateľ:ORNTH, spol. s.r.o., Banská Bystrica, Trieda SNP 82/542
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Žilinská Lehota
Zmluvne dohodnutá čiastka:17 380,33
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:17 380,33
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:9 559,19
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy