Zmluva č. 006/4.2 MP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:006/4.2 MP/2009
Dodávateľ:Brantner Nové Zámky s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Racionalizácia zhodnocovania odpadov v kompostárni BRANTNER NOVÉ ZÁMKY"
Zmluvne dohodnutá čiastka:226 409,08
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prílohy