Zmluva č. 006/3.2 MP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:006/3.2 MP/2009
Dodávateľ:BYTHERM s.r.o. MBP Poltár
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt ""Rekonštrukcia plynovej kotolne na ul. 13. januára Poltár na spaľovanie dendromasy a vonkajších rozvodov tepla"
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prílohy