Zmluva č. 003/4.3MP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:003/4.3MP/2009
Dodávateľ:AGROSPOL ŽELOVCE, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Rekonštrukcia silážnych žľabov na dekontaminačnú plochu - zhonocovanie nebezpečných odpadov - Záhorce"
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 742 658,67
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prílohy