Zmluva č. 002/4.3MP/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:002/4.3MP/2009
Dodávateľ:EKOSERVIS, s.r.o. Humenné
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zhodnocovanie dekontaminovaných zemín pridaním BRO v bioreaktorovom tuneli"
Zmluvne dohodnutá čiastka:701 474,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prílohy