Zmluva č. 142/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:142/2010
Dodávateľ:ORNTH, spol. s.r.o., Banská Bystrica, Trieda SNP 82/542
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Konská
Zmluvne dohodnutá čiastka:46 266,25
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:46 266,25
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy