Zmluva č. 13/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/2008
Dodávateľ:ORNTH, spol. s.r.o., Banská Bystrica, Trieda SNP 82/542
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Kľače
Zmluvne dohodnutá čiastka:23 641,21
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:23 641,21
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:13 002,67
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy