Zmluva č. ZML-3-45/2010-200

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-45/2010-200
Dodávateľ:Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
Zmluvne dohodnutá čiastka:22 599 998,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:22 599 998,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava

Prílohy