Zmluva č. 135/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:135/2010
Dodávateľ:PIPS s.r.o., Žilina, Legionárska 23
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Kevice
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 902,81
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 902,81
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:342,51
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy