Zmluva č. Geol_Server 01/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Geol_Server 01/2003
Dodávateľ:AXON PRO, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka serverov
Zmluvne dohodnutá čiastka:965 553,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:965 553,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠGÚDŠ

Prílohy