Zmluva č. GEOL PC01/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:GEOL PC01/2006
Dodávateľ:AXON PRO, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka počítačov a komponentov
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 482 343,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 482 343,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠGÚDŠ

Prílohy