Zmluva č. 121/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:121/2010
Dodávateľ:Jozef Dibdiak - SKIJUD, Dolný Kubín, Obrancov mieru 1774/12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Dolný Kubín
Zmluvne dohodnutá čiastka:76 298,57
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:76 298,57
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy