Zmluva č. 120/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:120/2010
Dodávateľ:Ing. Ivan Vrlík, Projektová a inžinierska kancelária, Liptovský Hrádok, Prekážka 726/25
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Liptovský Hrádok
Zmluvne dohodnutá čiastka:39 058,66
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:39 058,66
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy