Zmluva č. 355/2007-3100-3220/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:355/2007-3100-3220/2007
Dodávateľ:Economservis n.o., BA
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 053,84
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 053,84
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy