Zmluva č. 119/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:119/2010
Dodávateľ:Ing. Ivan Vrlík, Projektová a inžinierska kancelária, Liptovský Hrádok, Prekážka 726/25
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Podtureň
Zmluvne dohodnutá čiastka:27 541,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:27 541,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy